LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004 pentru înfiinţarea unor comune

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1)Se aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

(2)Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor înfiinţate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3)Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2

(1)Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activităţilor curente se asigură de câte doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii.

(2)Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate.

Art. 3

(1)Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor reorganizate, repartizează veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localităţile nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1 alin. (2).

(2)Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judeţul din care fac parte.

(3)Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înfiinţate se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv.

(4)Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor şi oraşelor care se reorganizează şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate.

Art. 4

Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comunele şi oraşele care se reorganizează vor funcţiona în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5

(1)Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, i se atribuie denumirea Ilişeşti.

(2)Comunei reorganizate Târgu Frumos, judeţul laşi, i se atribuie denumirea Ion Neculce.

(3)Comunei înfiinţate prin preluarea satului Vităneşti de la comuna Optaşi-Măgura, judeţul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura.

(4)Comunei reorganizate Brusturi-Drăgăneşti, judeţul Neamţ, i se atribuie denumirea Brusturi.

(5)Denumirea comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.

Art. 6

Satul Beteşti din componenţa comunei Mugeni, judeţul Harghita, trece în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca localitate componentă.

Art. 7

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 8

1.Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

-****-

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţi/or în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXA nr. 1: COMUNELE ÎNFIINŢATE

Judeţul

Comuna înfiinţată

Comuna sau oraşul de unde provin

Denumirea

Satele componente

1

2

3

4

ALBA

Cut

1. Cut

Câlnic

ARAD

Dorobanţi

1. Dorobanţi

Curtici

Frumuşeni

1. Frumuşeni

Fântânele

2. Aluniş

 

Zădăreni

1. Zădăreni

Felnac

2. Bodrogu Nou

 

ARGEŞ

Bughea de Sus

1. Bughea de Sus

Albestii de Muscel

BACĂU

Sărata

1. Sărata

Nicolae Bălcescu

2. Băltata

 

BOTOŞANI

Blândeşti

1. Blândeşti

Suliţa

2. Cerchejeni

 

3. Soldănesti

 

BRAŞOV

Drăguş

1. Drăguş

Vistea

CONSTANŢA

Cuza Vodă

1. Cuza Vodă

Castel u

Saligny

1. Saligny

Mircea Vodă

2. Făclia

 

3. Ştefan cel Mare

 

COVASNA

Bixad

1. Bixad

Malnaş

Micfalău

1. Micfalău

Malnas

DOLJ

Catane

1. Catane

Negoi

2. Catanele Noi

 

Cârcea

1. Cârcea

Cosoveni

Cârna

1. Cârna

Gofcea

Coţofenii din Faţă

1. Coţofenii din Faţă

Almăj

2. Beharca

 

Dobroteşti

1. Dobroteşti

Amărăştii de Sus

2. Nisipuri

 

Galiciuica

1. Galiciuica

Giubega

Ghidici

1. Ghidici

Piscu Vechi

Ghindeni

1. Ghindeni

Malu Mare

Întorsura

1. Întorsura

Radovan

Pleşoi

1. Pleşoi

Predeşti

2. Cârstovani

 

3. Frasin

 

4. Milovan

 

Rojişte

1. Rojiste

Bratovoeşti

2. Tâmbureşti

 

Tălpaş

1. Tălpas

Fărcaş

2. Mofleşti

 

3. Nistoi

 

4. Puţinei

 

5. Soceni

 

GALAŢI

Negrileşti

1. Negrileşti

Munteni

2. Slobozia Blăneasa

 

Poiana

1. Poiana

Nicoreşti

2. Vişina

 

GIURGIU

Cosoba

1. Cosoba

Joiţa

Herăşti

1. Herăşti

Hotarele

2. Miloşeşti

 

Izvoarele

1. Izvoarele

Hotarele

2. Teiusu

 

Săbăreni

1. Săbăreni

Joita

HARGHITA

Ciceu

1. Ciceu

Siculeni

2. Ciaracio

 

Leliceni

1. Leliceni

Sâncrăieni

2. Fitod

 

3. Hosasău

 

4. Misentea

 

Porumbeni

1. Porumbenii Mari

Mugeni

2. Porumbenii Mici

 

Racu

1. Racu

Siculeni

2. Satu Nou

 

Satu Mare

1. Satu Mare

Brădeşti

Sântimbru

1. Sântimbru

Sâncrăieni

2. Sântimbru-Băi

 

IALOMIŢA

Borăneşti

1. Borăneşti

Coşereni

2. Sintesti

 

Buesti

1. Buesti

Albeşti

Maia

1. Maia

Brazii

Ograda

1. Ograda

Bucu

Roşiori

1. Roşiori

Movilita

IAŞI

Balş

1. Balş

Târgu Frumos

2. Boureni

 

3. Coasta Măgurii

 

Costeşti

1. Costeşti

Târgu Frumos

2. Giurgeşti

 

Drăguşeni

1. Drăguşeni

Şcheia

2. Frenciugi

 

Fântânele

1. Fântânele

Focuri

Hărmăneşti

1. Hărmănestii Vechi

Todireşti

2. Boldeşti

 

3. Hărmănestii Noi

 

Răchiteni

1. Răchitenj

Mirceşti

2. Izvoarele

 

3. Ursăreşti

 

Roşcani

1. Rădeni

Trifeşti

2. Roşcani

 

Valea Lupului

1. Valea Lupului

Rediu

MARAMUREŞ

Coaş

1. Coaş

Săcălăşeni

2. Întrefâuri

 

Coltău

1. Coltău

Săcălăşeni

2. Cătălina

 

Gârdani

1. Gârdani

Sălsig

Oncesti

1. Oncesti

Bârsana

MEHEDINŢI

Braniştea

1. Braniştea

Vânători

2. Goanţa

 

Vrata

1. Vrata

Gârla Mare

MUREŞ

Corunca

1. Corunca

Livezeni

Sărăteni

1. Sărăteni

Sovata*)

NEAMŢ

Drăganeşti

1. Drăganeşti

Brusturi-Drăgăneşti

2. Ortăsti

 

3. Râşca

 

4. Soimăreşti

 

Pâncesti

1. Pâncesti

Poienari

2. Ciurea

 

3. Holm

 

4. Tălpălăi

 

5. Patricheni

 

Gâdinti

1. Gâdinti

Sagna

OLT

Călui

1. Călui

Oboga

2. Gura Căluiu

 

Găvăneşti

1. Găvăneşti

Baldovineşti

2. Băleasa

 

3. Broşteni

 

4. Dâmburile

 

Ghimpeţeni

1. Ghimpeţeni

Nicolae Titulescu

2. Ghimpetenii Noi

 

Grădinile

1. Grădinile

Studina

2. Arvăteasca

 

3. Plăviceanca

 

Gura Padinii

1. Gura Padinii

Orlea

2. Satu Nou

 

Ipoteşti

1. Ipoteşti

Milcov

Osica de Jos

1. Osica de Jos

Dobrun

2. Bobu

 

Sârbii-Măgura

1. Vităneşti

Optaşi-Măgura

Vişina Nouă

1. Vişina Nouă

Vădastra

PRAHOVA

Cocorăştii Colţ

1. Cocorăştii Colţ

Măneşti

2. Cheşnoiu

 

3. Cocorăştii Grind

 

4. Colţu de Jos

 

5. Ghioldum

 

6. Persunari

 

7. Piatra

 

8. Satu de Sus

 

Olari

1. Olari

Gherghiţa

2. Fânari

 

3. Olarii Vechi

 

Vadu Săpat

1. Vadu Săpat

Fântânele

2. Ghinoaica

 

3. Ungureni

 

SATU MARE

Agriş

1. Agriş

Botiz

2. Ciuperceni

 

Ciumeşti

1. Ciumeşti

Sanislău

2. Berea

 

3. Viişoara

 

SIBIU

Boita

1. Boita

Tălmaciu*)

2. Lazaret

 

3. Lotrioara

 

4. Paltin

 

SUCEAVA

Bălăceana

1. Bălăceana

Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

1. Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

Hartop

1. Hartop

Preuteşti

Voitinel

1. Voitinel

Gălănesti

TELEORMAN

Beciu

1. Beciu

Plopii-Slăviteşti

2. Bârsestii de Jos

 

3. Smârdan

 

Beuca

1. Beuca

Drăcşenei

2. Plopi

 

Dracea

1. Dracea

Crângu

2. Florica

 

3. Zlata

 

Fântânele

1. Fântânele

Suhaia

Frăsinet

1. Frăsinet

Băbăiţa

2. Clăniţa

 

Purani

1. Puranii de Sus

Siliştea

2. Purani

 

Saelele

1. Saelele

Lunca

2. Pleaşov

 

Uda-Clocociov

1. Uda-Clocociov

Slobozia Mândra

2. Uda-Paciurea

 

TIMIŞ

Birda

1. Birda

Gătaia

2. Berecuţa

 

3. Mănăstire

 

4. Sângeorge

 

Checea

1. Checea

Cenei

Dudestii Noi

1. Dudestii Noi

Becicherecu Mic

Fibis

1. Fibis

Maşloc

Ghilâd

1. Ghilâd

Ciacova

2. Gad

 

Gottlob

1. Gottlob

Lovrin

2. Vizejdia

 

Iecea Mare

1. Iecea Mare

Cărpinis

Parta

1. Parta

Şag Jebel

Pădureni

1. Pădureni

 

Saravale

1. Saravale

Sânpetru Mare

Şandra

1. Sandra

Biled

2. Uihei

 

Tomnatic

1. Tomnatic

Lovrin

VASLUI

Ciocani

1. Ciocani

Perieni

2. Crâng

 

3. Crângu Nou

 

4. Podu Petris

 

Cozmeşti

1. Băleşti

Deleşti

2. Cozmesti

 

3. Fâstâci

 

4. Hordilesti

 

Dodeşti

1. Dodesti

Viişoara

2. Urdesti

 

Fereşti

1. Fereşti

Văleni

Muntenii de Sus

1. Muntenii de Sus

Tanacu

2. Satu Nou

 

Pochidia

1. Pochidia

Tutova

2. Borodesti

 

3. Satu Nou

 

4. Sălceni

 

Puşcaşi

1. Puşcaşi

Laza

2. Poiana lui Alexa

 

3. Teişoru

 

4. Valea Târgului

 

VÂLCEA

Diculeşti

1. Băbeni-Olteţu

Făureşti

2. Budeşti

 

3. Colelia

 

4. Diculeşti

 

Lăcusteni

1. Contea

Zătreni

2. Găneşti

 

3. Lăcusteni

 

4. Lăcustenii de Jos

 

5. Lăcustenii de Sus

 

VRANCEA

Bilieşti

1. Bilieşti

Suraia

Gologanii

1. Gologanii

Milcovul

Obrejiţa

1. Obrejiţa

Tâmboeşti

Răstoaca

1. Răstoaca

Milcovul

*) Oraşe din care se desprind unele comune.

ANEXA nr. 2: COMUNELE REORGANIZATE

Judeţul

Comuna reorganizată

Comuna înfiinţată prin reorganizare

Denumirea

Satele componente

1

2

3

4

ALBA

Câlnic

1. Câlnic

Cut

2. Deal

 

ARAD

Fântânele

1. Fântânele

Frumuseni

2. Tisa Nouă

 

Felnac

1. Felnac

Zădăreni

2. Călugăreni

 

ARGEŞ

Albestii de Muscel

1. Albeşti

Bughea de Sus

2. Cândesti

 

BACĂU

Nicolae Bălcescu

1. Nicolae Bălcescu

Sărata

2. Buchila

 

3. Galbeni

 

4. Lărguta

 

5. Valea Seacă

 

BRAŞOV

Vistea

1. Vistea de Jos

Drăgus

2. Oltet

 

3. Rucăr

 

4. Vistea de Sus

 

5. Vistisoara

 

BOTOŞANI

Suliţa

1. Suliţa

Blândesti

2. Chefis

 

3. Dracsani

 

CONSTANTA

Castelu

1. Castelu

Cuza Vodă

2. Nisipari

 

Mircea Vodă

1. Mircea Vodă

Saligny

2. Gherghina

 

3. Satu Nou

 

4. Tibrinu

 

COVASNA

Malnaş

1. Malnaş

Bixad

2. Malnas-Băi

 

3. Valea Zălanului

Micfalău

DOLJ

Almăj

1. Almăj

Coţofenii din Faţă

2. Bogea

 

3. Moşneni

 

4. Şitoaia

 

Amărăştii de Sus

1. Amărăştii de Sus

Dobroteşti

2. Zvorscâ

 

Bratovoeşti

1. Bratovoeşti

Rojişte

2. Bădosi

 

3. Georocu Mare

 

4. Prunet

 

Coşoveni

1. Coşoveni

Cârcea

Fărcaş

1. Fărcaş

Tălpaş

2. Amărăsti

 

3. Golumbelu

 

4. Golumbu

 

5. Plopu-Amărăşti

 

Giubega

1. Giubega

Galiciuica

Goicea

1. Goicea

Cârna

Malu Mare

1. Malu Mare

Ghindeni

2. Preajba

 

Negoi

1. Negoi

Catane

Piscu Vechi

1. Piscu Vechi

Ghidici

2. Pisculet

 

Predeşti

1. Predeşti

Pleşoi

2. Bucicani

 

3. Predeştii Mici

 

Radovan

1. Radovan

Întorsura

2. Fântânele

 

3. Târnava

 

GALAŢI

Munteni

1. Munteni

Negrileşti

2. Frunzeasca

 

3. Ţigăneşti

 

4. Ungureni

 

Nicoreşti

1. Nicoreşti

Poiana

2. Braniştea

 

3. Coasta Lupei

 

4. Dobrinesti

 

5. Fântâni

 

6. Grozăveşti

 

7. Ionăşeşti

 

8. Mălurehi

 

9. Piscu Corbului

 

10. Sârbi

 

GIURGIU

Hotarele

1. Hotarele

Herăşti Isvoarele

Joiţa

1. Joita

Cosoba

2. Bâcu

Săbăreni

HARGHITA

Brădeşti

1. Brădeşti

Satu Mare

2. Târnoviţa

 

Mugeni

1. Mugeni

Porumbeni

2. Alunis

 

3. Beta

 

4. Dejuţiu

 

5. Dobeni

 

6. Lutiţa

 

7. Mătişeni

 

8. Tăietura

 

Sâncrăieni

1. Sâncrăieni

Leliceni Sântimbru

Siculeni

1. Siculeni

Ciceu

 

Racu

IALOMIŢA

Albeşti

1. Albeşti

Bueşti

2. Bataluri

 

3. Marsilieni

 

Brazii

1. Brazii

Maia

2. Movileanca

 

3. Răsimnicea

 

Bucu

1. Bucu

Ograda

Coşereni

1. Coşereni

Borăneşti

Movilita

1. Movilita

Roşiori

2. Biţina-Pământeni

 

3. Bitina-Ungureni

 

IAŞI

Focuri

1. Focuri

Făntănele

Mirceşti

1. Mirceşti

Răchiteni

2. Iugani

 

Rediu

1. Rediu

Valea Lupului

2. Breazu

 

3. Horleşti

 

4. Tăutesti

 

Şcheia

1. Scheiâ

Drăguşeni

2. Căueşti

 

3. Cioca-Boca

 

4. Poiana Şcheii

 

5. Satu Nou

 

Târgu Frumos*)

1. Buznea

Balş

2. Dădeşti

Costeşti

3. Găneşti

 

4. Ion Neculce

 

5. Prigoreni

 

6. Războieni

 

Todireşti

1. Todireşti

Hărmăneşti

2. Băiceni

 

3. Stroesti

 

Trifeşti

1. Trifeşti

Roşcani

2. Hermeziu

 

3. Vladomira

 

4. Zaboloteni

 

MARAMUREŞ

Bârsana

1. Bârsana

Onceşti

2. Nănesti

 

Săcălăşeni

1. Săcălăşeni

Coas

2. Coruia

Coltău

3. Culcea

 

Sălsig

1. Sălsig

Gârdani

MEHEDINŢI

Gârla Mare

1. Gârla Mare

Vrata

Vânători

1. Vânători

Braniştea

2. Roşiori

 

MUREŞ

Livezeni

1. Livezeni

Corunca

2. Bozeni

 

3. Ivăneşti

 

4. Poieniţa

 

5. Sânisor

 

Sovata**)

Sovata**)

Sărăteni

NEAMŢ

Poienari

1. Poienari

Pânceşti

2. Bunghi

 

3. Săcăleni

 

Sagna

1. Sagna

Gâdinţi

2. Luţca

 

3. Vulpăşeşti

 

Brusturi-Drăgăneşti

1. Brusturi

Drăgăneşti

2. Groşi

 

3. Poiana

 

4. Târzia

 

OLT

Baldovineşti

1. Baldovineşti

Găvăneşti

2. Gubandru

 

3. Pietriş

 

Dobrun

1. Dobrun

Osica de Jos

2. Chilii

 

3. Roşienii Mari

 

4. Roşienii Mici

 

5. Ulrnet

 

Milcov

1. Ulmi

Ipoteşti

2. Milcovu din Deal

 

3. Milcovu din Vale

 

4. Stejaru

 

Nicolae Titulescu

1. Nicolae Titulescu

Ghimpeţeni

Oboga

1. Oboga

Călui

Optaşi-Măgura

1. Optaşi

Sârbii-Măgura

Orlea

1. Orlea

Gura Padinii

2. Orlea Nouă

 

Studina

1. Studina

Grădinile

2. Studiniţa

 

Vădastra

1. Vădastra

Vişina Nouă

PRAHOVA

Fântânele

1. Fântânele

Vadu Săpat

2. Bozieni

 

Gherghiţa

1. Gherghiţa

Olari

2. Independenţa

 

3. Malamuc

 

4. Ungureni

 

Măneşti

1. Mănesti

Cocorăştii Colţ

2. Băltită

 

3. Coada Izvorului

 

4. Gura Crivăţului

 

5. Zalhanaua

 

SATU MARE

Botiz

1. Botiz

Agriş Ciumeşti

Sanislău

1. Sanislău

 

2. Horea

 

3. Marna Nouă

 

SIBIU

Tălmaciu**)

Tălmaciu**)

Boita

SUCEAVA

Gălăneşti

1. Gălăneşti

Voitinel

2. Hurjuierii

 

Ciprian Porumbescu

1. Ilişeşti

Bălăceana

2. Braşca

Ciprian Porumbescu

Preuteşti

1. Preuteşti

Hârtop

2. Arghira

 

3. Basarabi

 

4. Bahna Arin

 

5. Huşi

 

6. Leucusesti

 

TELEORMAN

Băbăiţa

1. Băbăiţa

Frăsinet

2. Merişâni

 

Crângu

1. Crângu

Dracea

2. Secara

 

Drăcşenei

1. Drăcşenei

Beuca

2. Drăcşani

 

3. Odobeasca

 

4. Satul Vechi

 

Plopii-Slăviteşti

1. Plopii-Slăviteşti

Beciu

2. Brâncoveanca

 

3. Dudu

 

Lunca

1. Lunca

Saelele

2. Prundu

 

Siliştea

1. Siliştea

Purani

2. Buteşti

 

3. Siliştea Mică

 

Slobozia Mândra

1. Slobozia Mândra

Uda-Clocociov

Suhaia

1. Suhaia

Fântânele

TIMIŞ

Becicherecu Mic

1. Becicherecu Mic

Dudeştii Noi

Biled

1. Biled

Şandra

Cărpiniş

1. Cărpiniş

Iecea Mare

2. Iecea Mică

 

Cenei

1. Cenei

Checea

2. Bobda

 

Ciacova

1. Ciacova

Ghilad

2. Cebza

 

3. Macedonia

 

4. Obad

 

5. Petroman

 

Gătaia

1. Gătaia

Birda

2. Butin

 

3. Percosova

 

4. Sculia

 

5. Semlacu Mare

 

6. Semlacu Mic

 

Jebel

1. Jebel

Pădureni

Lovrin

1. Lovrin

Gottlob Tomnatic

Maşloc

1. Maşloc

Fibiş

2. Alioş

 

3. Remetea Mică

 

Sânpetru Mare

1. Sânpetru Mare

Saravale

2. Igriş

 

Şag

1. Şag

Parta

VASLUI

Deleşti

1. Deleşti

Cozmeşti

2. Albeşti

 

3. Fundătura

 

4. Hârşova

 

5. Mănăstirea

 

6. Răduieşti

 

Laza

1. Laza

Puşcaşi

2. Bejeneşti

 

3. Râşniţa

 

4. Sauca

 

Tanacu

1. Tanacu

Muntenii de Sus

2. Beneşti

 

Perierii

1. Perierii

Ciocani

Tutova

1. Tutova

Pochidia

2. Bădeana

 

3. Ciortolom

 

4. Coroiu

 

5. Criveşti

 

6. Vizureni

 

Văleni

1. Văleni

Fereşti

2. Moara Domnească

 

Viişoara

1. Viişoara

Dodeşti

2. Halta Dodeşti

 

3. Văleni

 

4. Viltotesti

 

VÂLCEA

Făureşti

1. Mileşti

Diculeşti

2. Bungeţani

 

3. Făureşti

 

4. Găineşti

 

5. Mărcuşu

 

Zătreni

1. Zătreni

Lăcusteni

2. Butanu

 

3. Ciorteşti

 

4. Dealu Glămeia

 

5. Dealu Văleni

 

6. Făureşti

 

7. Mănicea

 

8. Mecea

 

9. Olteţu

 

10. Săşcioara

 

11. Stanomiru

 

12. Valea Văleni

 

13. Văleni

 

14. Zătrenii de Sus

 

VRANCEA

Milcovul

1. Milcovul

Răstoaca

2. Lămoteşti

Gologanu

Suraia

1. Suraia

Bilieşti

Tâmboeşti

1. Tâmboeşti

Obrejiţa

2. Pădureni

 

3. Pietroasa

 

4. Slimnic

 

5. Trestieni

 

*) Reşedinţa comunei Târgu Frumos este în oraşul Târgu Frumos.

**) Oraşe din care se desprind unele comune.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 310 din data de 7 aprilie 2004